Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Školská rada

 

Školská rada byla zřízena dle zákona č. 561/2004 zřizovatelem – Obcí Přílepy ke dni 1. 12. 2005. Školská rada na naší škole je tříčlenná, její funkční období je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Tvoří ji 1 zástupce zákonných zástupců žáků, 1 zástupce za pedagogické pracovníky a 1 zástupce je jmenován zřizovatelem. Nové volby proběhly formou on-line hlasování v měsíci červnu 2021.

Školská rada v novém složení (na dobu tří let)začne pracovat od 1. září 2021.

 

Zástupce zřizovatele

Ing. Miroslav Sovadina

Zástupce rodičů

Romana Sedlářová

Zástupce pedagogů

Mgr. Monika Obšivačová

Termíny jednání

 

 

Školská rada se aktivně podílí na zabezpečování hlavních úkolů školy – schvaluje školní řád (jeho aktualizaci), výroční zprávu o činnosti školy, zlepšování prostředí školy, koncepci školy, projednává návrh rozpočtu školy.