Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Charakteristika školy

            Obec Přílepy zřídila Základní školu Přílepy za účelem poskytování základního vzdělání. Naše škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáka. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

            Základní škola Přílepy je malotřídní škola, kde se ve třech třídách vyučuje pět ročníků prvního stupně. Pokud to situace jen trochu dovolí, necháváme žáky prvního ročníku samostatně, dokud se nenaučí číst, psát, dokud si neosvojí vše ze života školáka, dokud si nezvyknou na školní režim. Výuka a práce ve spojených ročnících vede žáky k daleko větší samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci se učí schopnosti řešit problémy, učí se kooperativnímu jednání, respektování ostatních, šlechetnosti a ochotě pomáhat druhým.

            Součástí naší školy je i školní družina s kapacitou 25 žáků. Z rozhodnutí zřizovatele se na naší škole za družinu neplatí.

            Další součástí školy je vlastní školní jídelna s kapacitou 100 jídel, obědy jsou připravovány nejen pro naše žáky, ale i pro děti mateřské školy a zájemce z řad veřejnosti. Výhodou je jistě i příprava dopoledních svačinek pro žáky školy – nabídka jídla se mění, je zajištěn i pitný režim.