Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola Přílepy, okres Kroměříž, příspěvková organizace

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/ 2004 Sb. a č. 410/ 2005 Sb.

 

Organizace provozu stravování

 

 • vstup do školní jídelny je dovolen od 7.30 hod. do 13.15 hod., aktovky a svršky mají žáci odloženy na šatně školy, ke svačině a obědu přichází v doprovodu pedagogů, z jídelny je zakázáno vynášet potraviny (výjimkou je ovoce či oplatek po obědě)

-     začátek a konec výdeje pokrmů:  svačiny      od        9.25 –   9.45 hod.

                                                      obědy         od      11.25 –  13.15 hod.

 • v době nemoci má strávník právo odnést si oběd ve vlastním jídlonosiči, ale pouze v první den nemoci, další dny nemoci nemá na dotované jídlo nárok
 • pedagogové vykonávají v jídelně dohled podle zvláštního rozpisu vyvěšeného v jídelně
 • obědy a svačiny na příslušný den lze přihlásit nebo odhlásit vždy do 7:00 hod. u vedoucí kuchařky
 • obědy se předplácí na měsíc dopředu inkasem nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky
 • po nezaplacení v termínu se odběr obědů automaticky zastavuje
 • vlastní organizace provozu – ruce si myjí žáci před nástupem do jídelny pod dohledem pedagogů, v jídelně si vezmou tác, příbor a obdrží polévku i hlavní jídlo, sami si odeberou i nápoj, po konzumaci oběda uloží použité nádobí na vyhrazené místo u okénka, příbor odloží do mísy
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí kuchařky a pedagoga, který má dohled
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí kuchařce
 • technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí kuchařce nebo pedagog. dohledu
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje personál kuchyně, popř. pedag. dohled
 • úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagog. dohledu
 • připomínky ke stravování ze strany zákonných zástupců lze podávat ústně i písemně vedoucí kuchařce nebo ředitelce školy
 • s jídelním lístkem se zákonní zástupci i strávníci mohou seznámit na nástěnce školy u hlavního vchodu, na dveřích školní kuchyně, na webových stránkách školy
 • s tímto vnitřním řádem jsou zákonní zástupci seznámeni na třídních schůzkách

 

 

             

 

 

V Přílepích dne 2. ledna 2017                                  Mgr. Alice Kučerová,

                                                                            ředitelka školy