Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Školní jídelna

Školní jídelna je jednou ze součástí Základní školy Přílepy. Kapacita kuchyně byla dle zřizovací listiny stanovena na 100 obědů, počet míst u stolu současně je 32. V provozu je od září 1997.

Kontakty:

tel: 573 396 745

e-mail: jidelna@zs.prilepy.cz

Zaměstnanci: 

vedoucí kuchařka – Zdeňka Adámková

kuchařka-Irena Tvrdoňová

Provoz:

Školní jídelna zabezpečuje především stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům. Ti mají vyhrazený prostor i čas pro výdej obědů do vlastních nádob. V rámci doplňkové činnosti jsou žákům školy nabízeny i dopolední svačinky. Školní jídelna připravuje zároveň jídlo do místní mateřské školy.

Jídelna se řídí vlastním vnitřním řádem a právními normami:

·        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)¨¨

·        Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ( ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. a  vyhlášky č.463/2011 Sb.)

·        Vyhláška č. 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.)

·        Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin