Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zdravé zuby

            Dlouhodobě je naše škola zapojena do projektu „Zdravé zuby“. Je to komplexní preventivní výukový program zubního zdraví, určený k výuce na 1. stupni základních škol v celé České republice.

            Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

            Problematika dentální hygieny je zařazena do běžné výuky (prvouky či přírodovědy). Každý učitel obdrží informační manuál, kde jsou uvedeny odborné údaje týkající se zubního zdraví, doplněné obrazovým materiálem, tabulkami, grafy,.. Každý žák obdrží pracovní list, který mu interaktivním způsobem a poutavě přiblíží  problematiku zubního zdraví ( kvízy, křížovky, doplňovačky, apod.)

            Žáci mohou dále soutěžit se soutěžní kartou, kterou musí mít potvrzenou razítkem od svého dětského stomatologa, že navštívili jeho ordinaci a podrobili se prohlídce, popř. ošetření.