Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

"Podpora zabezpečení škol a školských zařízení",

č.j. MSMT-2157/2015-1

 

Název projektu:

"Zvýšení kvality zabezpečení budovy základní školy v Přílepích"

Účel dotace:

Zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimálním standardem bezpečnosti, č.j.: MSMT-1981/2015-1.

            Tragická událost ve Žďáru nad Sázavou nás přivedla k hlubšímu zamyšlení, že naše škola vlastně není nijak chráněna. Vniku cizích a nepovolaných osob brání pouze madlo na dveřích z vnější strany. Zabezpečení je to v dnešní době jistě nedostatečné.

            Proto jsme uvítali jak „Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů na školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti“, tak i skutečnost, že MŠMT vyhlásilo dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.

            K zavedení bezpečnostních opatření jsme se rozhodli požádat o finanční příspěvek ve výši 99.893,- Kč s DPH na nákup zabezpečovacího zařízení, které by situaci na naší škole pomohlo dostatečně řešit. Myslíme si, že v ohrožení nejsou jen velké městské školy, ale stejně tak i malé venkovské školy, kde je přístup nepovolaným osobám mnohdy snazší.

            Naše žádost byla kladně vyřízena v době letních prázdnin a v této době došlo rovněž k realizaci opatření. Ve vybraných místnostech včetně všech tří tříd byly nainstalovány videotelefony, u vchodů do školy kamerové jednotky. Nyní ihned vidíme, koho a za jakým účelem vpouštíme do budovy. Jde o dotaci MŠMT ČR a my jsme za ni velmi vděčni.