Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zahájení školního roku v 1. třídě

1. září budou prvňáčci přivítáni před hlavním vchodem do školy (v době mezi 7:30 - 7:45 hod., odkud se přes šatnu přesunou do 1. třídy. Do třídy bude rodičům povolen vstup pouze s rouškou. Ve škole se tento den zdrží max. do 8:30 - 9:00 hod.

 

Zahájení školního roku v ostatních třídách

Žáci 2. + 5. ročníku mají sraz v tělocvičně ZŠ v 7:30 hod., kde po testování přejdou přes školní šatnu do třídy. (jako v loňském školním roce)

Ve škole se tento den zdrží max. do 8:30 - 9:00 hod.

Žáci 3. + 4. ročníku mají sraz v tělocvičně ZŠ v 7:45 hod., kde po testování přejdou rovněž přes školní šatnu do třídy. (jako v loňském školním roce)

Ve škole se tento den zdrží max. do 8:30 - 9:00 hod.

 

Testování žáků

 • bude probíhat samotestování žáků 1.9. (2.9.), 6.9. a 9.9. - prvňáci ve třídě, starší ročníky v tělocvičně
 • testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby po svém příchodu
 • otestovaní žáci budou moci při výuce ve třídě sedět bez nasazené ochrany dýchacích cest
 • v případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu vyučování stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku
 •  

Opatření školy pro všechny ročníky

 • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna,...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
 • pokud se žák nepodrobí testování, bude se moci účastnit výuky ve škole, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školských zařízeních)
 • pokud žák odmítne jak testování, tak i nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku, škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
 • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl
 •  

V případě nesouhlasu s testováním a nošením ochranných prostředků žáka ve škole

 • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, e-maile s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
 • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
 • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
 • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
 • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příspušným vyučujícím
 • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou