Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace k výuce v době koronaviru

Vláda ČR se na svém zasedání dne 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

Od pondělí 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. - 3. ročníku, žáci 4. - 5. ročníku mají povinnou distanční výuku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za dodržování podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

Informace k organizaci školního stravování v průběhu distanční výuky

 

Vážení rodiče,

na základě metodického pokynu MŠMT Vám sdělujeme:

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1 . - 3. ročník) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
  • žáci (4. - 5. ročníku) mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, ale musí si jej odnést v jídlonosiči
  • upozorňujeme, že osoba, které byla nařízena karanténa, nebo byla umístěna do izolace, si nemůže jídlo vyzvednout osobně

Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy