Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Školská rada

 

Školská rada byla zřízena dle zákona č. 561/2004 zřizovatelem – Obcí Přílepy ke dni 1. 12. 2005. Školská rada na naší škole je tříčlenná, její funkční období je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Tvoří ji 1 zástupce zákonných zástupců žáků, 1 zástupce za pedagogické pracovníky a 1 zástupce je jmenován zřizovatelem. ŠR pracuje ve stejném složení jako v loňském školním roce.

Funkční složení této školské rady končí v prosinci 2020.

 

Zástupce zřizovatele

Ing. Miroslav Sovadina

Zástupce rodičů

Ilona Cholastová

Zástupce pedagogů

Mgr. Monika Obšivačová

Termíny jednání

11. 09. 2019, 22. 01. 2020

 

Školská rada se aktivně podílela na zabezpečování hlavních úkolů školy – schválila školní řád (jeho aktualizaci), výroční zprávu o činnosti školy, zlepšování prostředí školy, koncepci školy, projednala návrh rozpočtu školy.