Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva č. 02_16_022

 

Název projektu: Učíme se společně

Tento projekt zahájila naše škola 1. 4. 2017 a bude ukončen 31. 3. 2019.

Škole byla poskytnuta dotace ve výši 281 317,- Kč.

 

Náš projekt je zaměřen na:

- osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (vzdělávání pedagogů hlavně v oblasti jazyků, ale i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)

- čtenářský klub pro žáky ZŠ

- klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších akcích, vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Čtenářský klub pro žáky má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ má rovněž formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem této aktivity je podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování. Toto probíhá jedenkrát týdně 60 minut.