Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace k mimořádnému opatření si můžete přečíst na tomto odkazu:

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

 

Tiskopisy

"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení" Vám na Vaši žádost vydáme ihned přímo u nás ve škole.

 

Informace k opětovnému zahájení výuky na naší škole:

Dokument MŠMT ČR - "OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tiskopis - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Milí rodiče,

                jistě již z médií víte, že od 25. května 2020 se mohou otevřít základní školy pro žáky 1. stupně ZŠ.

Toto otevření a následný provoz je podmíněn dodržením Metodického pokynu MŠMT ČR – „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.“ Celé znění tohoto pokynu Vám zasíláme v příloze tohoto e-mailu.

Abychom mohli tento pokyn dodržet, je pro nás velmi důležité, abyste nám co nejdříve sdělili, zda se Vaše dítě této dobrovolné docházky do školy zúčastní. Sdělte, prosím, tuto skutečnost svému třídnímu učiteli e-mailem

do pondělí 11. května 2020.

Při svém rozhodování zvažte všechny rizikové faktory, popsané v metodickém pokynu. Při případném nástupu do školy odevzdá Vaše dítě vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Toto zasíláme rovněž jako samostatnou přílohu.

 

Prosíme, aby Vaše sdělení obsahovalo odpovědi na tyto otázky:

 

1. Dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy                                                      ano      -      ne

2. Pokud ano, bude odcházet v kolik hodin                                       ……………………

3. Bude odcházet samo nebo v doprovodu… koho?

4. Obědy budou.  Mám   -  nemám  zájem o školní oběd              .

 

Pokud dítě nastoupí do školy, bude dodržovat tyto pokyny:

 

Dítě bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté (vyprané) roušky a 2 sáčky na uložení roušky.

Svačiny ze školní jídelny NEBUDOU!!!, dítě bude mít svoji svačinu i pití.

Vstup rodičům a doprovázejícím osobám je do školy zakázán!

Do školy nesmí žáci s příznaky: zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce.

Žáci se budou ve škole pohybovat v rouškách.

Při opakovaném nedodržování stanovených hygienických pravidel má škola právo vyřadit žáka ze skupiny a výuky.

 

Toto je jen velmi stručné shrnutí toho, co je napsáno v Metodickém pokynu. Prosíme, prostudujte jej celý.

 

 

 

               S pozdravem                                    Mgr. Alice Kučerová,

                                                                          ředitelka školy